Prev  Next Ascii Version |  JPEG Version
@                                                                                                                                                               
@xxC                                                             z                                       vxu                         .                          
@  x                                                          r frj                                                                                             
@   nn                                                         ru c                             un zz      {                  ~                                 
@     v                                                                                                                                                         
@      vu                                                                                  ftLL                            /))|(111[]]}((/|  .l!iil!llIIIII?lli 
@        u                                                                              LCJ                       uzztULxrcr[ ]            !l -;,,.... +        
@         cvj                                                             ff  JL   UXQadwqwqpdkoaoaa0000ZZXYZZJUC  [)]]/III!>><i!I<+_~-;;;;;+           ;-      
@           c                                          Y  YJ    C   LJJ00hbdkhhhahahk             XUJJttjxffjnvuu[               l         <                    
@            cc                                       0aadldha0QQQ0Z   CJCtYJCCJCCJJLYUCCYXJCUJJOjzxuuvvc           [   1  ?    --         ;,                   
@              vt                                   oo  odtaUJJYY JC                             ZYULCL   ]][[]({(//?|   / I     i                              
@               ccz                            oooQ     od{        OZ   ZZZ  U        zz  x uuuxncr[]rc]]                     i ;i                              
@                 cz                         oa         QpcJ  LC tjjL           U                                 i  <?<++<     ;                               
@                   c                   0oa             op|      XYY           fz   c           j)|//??IIII1??I       I_        >                               
@                    vz               aa                aql              j J x                  j        (1 111   ()  ?  -   ,,,;;                              
@cXU                   nf         ah                    hm]                     ffLCf       [[]]]                !++                                            
@LhC0                    f                              a <  X         f  z x                        |             II     !i>                                   
@cc{ UQf                  Ukpdp                         h B XLtt      C    Y CL                  [    ?l         + +~-)<~_,,;                                   
@   [cUZO                tY                             h B  XX ZXXYUU J      x nu v                                 ;!                                         
@     [rrxhz             tZ                   BI+/WM    b *tt   C          t           x          ]   }   )/_  ;;!    .                                         
@         [XZ            LO                  p          d *                           ][  1     1   ? )i> >>    ;i         .+                                   
@          r[vo          LO                   q         p q      tjjznLvcunvcv      {1  ( )        {}} 11)))/||?I i   ;>                                        
@             [CL       xC0                             w-w          xJ     jjL  jxnnvcvcr[           II  l  >+__                                               
@              v tk     zJQ                              Mp x   LXY   Y nLf            {      ()  ? l        )|/Il!!!i> i<                                      
@                 zh    xJ                               Bd     j Jxxnf                xnu        }}}}((    i><~-!.,.....                                       
@                  j XO jJ                               -pX     x CC   UJ vcvvv r  { []{{1      |//?I          ~l                                              
@                   j  0 U                               .ot       CoqM,wwpQ               ]       {{1    ||/??II !!i>i                                         
@                    tfJ U                                b ZOOB0|11|;     dw00hkhh0Xz           )i>>>i><+~+                                                    
@             r          U                               IhC0-Zcvrcc<  Bp qQ qQ m wddqWJ c       |            ~         ++                                      
@                        Y                              .]utJQLvn[!{d|OQl  M  w  B*hM dwmqpUnc        )     ~   -  ;;, ,                                        
@                        X   p                          juZZ0bXj?ctZmdJtr!~      1B da  k  kYn        |         ;>                  .}                          
@                       LO   d<<                    WxdpXO0bQJvLMpYOmd0Z{{(i } .[[t*Xw       0jvc]{11( |//||??II!     .+         {xCmUn(+JOto0u                 
@                       LO  apJ[i _                 -LjtYQdO0CIxavM8MMU{i)v}   ((/+-w      dktZ            i   <                nkwZokz}>cxrJ Oa                
@                       CQ  h*xLZtv<+              f0bYYZQXUzvX0LdqhZjc>I~}[l     ~         b0X z     }}}()|      i><>iii<~   ;xqq m  dbxZopadhakqqWuw          
@     v                 L0  h*ttYZYv+-I           [nLZpMhCZtnLUnuOhOQxr|,iI1(l   p       bW  a JXx   I/Il>+-;;,..,_          >)U       q}J  m w  pM **B    _nZX 
@                       C   o C0tjXXdO-         !0tLOJ0hvCOUjZL>LZzzaZ1vO]]]}+/ W db  O   pp<Mo Y z[                        .(}Y   WW   Wdb .  MMB    wqW*ph0hW 
@                       J   k+ujJJOoL~         MYQLJXUak[LzzjxOrxxr{rLju(}]U!{-   *   paxQ  ddmhf  tc} }())?lllli!i>_+_ _    .l]o        WM               BBMBm 
@                      LZ   h-[jZJzuI        [ cX0LJOLX{LJuLYYv}. w*mWI<  ++{||!,   WM  hw     BBMWZfjx]l<>+I,~~,              .fh    .-         ,;I!  lu i;}_Y 
@                      tX   pYZUJJ|<!-        {oddaaJYC[ZZxZoOv{_  kh q      _!|>   <B             BQZtvI  ~?              _<<<+jk   -I<,+}      111z   Ii({u1)1
@                      fX   b!cunjv1-        1Okb0q0kLvjj[]raYOZvm   Qohkbkddp  i}-?[ .- k  _>|;  Wb Xvj]   -    -i          ,   tb   i    ,     ljjCXLu !((>>1(
@                      LO   b|cu1{I<         vLkddjQaLtLZYxLhOLLI<p     0Q o      1-    |  p|xI|BbkbQtYcc        ,i              [k  !       -!  1jLnnc{I1{{(|-i
@                      L    p<111I,,        -ChLtLLfxvLZxtttffZx w m               ;_.  !.M *Lxvv.Mhwp U]n/ /I!>i> +~   _        +now -i_   I/+ rvvuvrc[u1![{[/i
@                      C   hw](l?1!-        -tdXLkQZxLppttvcu1n|     k              !!~;>>  *1UUrI}  wOUI?}     ~-,              ,/0b/._~  *]]vrrjvnfzv});I}}}1!
@                 z   zU   hm~nnl+!I        QZjjOOoOjtOJttttL>< *hQ0Q b         ab   !]]vi    >zfz_BM wpv  }1/|I!?||?IIi!i!!i>ii>i]thw i!}I!(llxccvvUUc(lu1)11(>
@                  r  jU   k l!<I!         }OUjYoLJJuLZtLLuv{   *    Zp           k   vxf1    llzLL[, m b]         _,.          ;.,/Jop ;11v!}UL}]fvvvl,)u))))  
@                      U   h l]!_.         zLJaapkZLvCqourCL[   d    Xo            kp v0uI    !o1zCn}-MpZab       l           _  ,Ij 0dqbw ~-i,[)I}vl?|!  Cm),. 
@                     tX   h -1I!!         OohwpdkYJZ0o0Qax1-        Y          QdwWM [Cv!     xt)CCj(?uq Xjtn(    >>>>i!IIl!i l>/cX hdoQ ah.    <~  .Bbt_.,-_  
@                     fY   b +l/).       Wvnt0pdddmQObXC0vc11q       Oa     Qbpmm  ddpwW1vI11  WxJUXaJvx//WOXv    _ ;;;,> .. .,+|f[]{<+i_~.,~--l[1|}),.+<1) _r[ 
@              rfY    fZ   b >ii//        LLnCppdwpkLUWWM-[{!               d           1u **  mrjtLd0CCCr]*Y t |         ,!]r{( 1 ]{   l     , i.  .  _l(+}(jj 
@       1ZoULCjt jWkwar0 btkv}1~+       w1vfO0hoppwddQ{l1nhC BMmqppq           qa        I     p-UbkYZQaLtt BQ tc{uxu/I?I({1}I<]LUx[>;  -  I)|l]n(l>i<,<1LzYt L 
@/BdUz  v Ztnbm0 zu*B*ww  pk,+!!+       wxUoLobdppwpwOujhO[?       q     O                     d,aZYOoOOxur}+w    xLx(?1rc{I?{1f0zv!.~|!i  ++ /[tr1? +((]UjZC x 
@O}}BOjcdkX nYmYmQUJQ     m b ,+-,      *uU0ohjYwWwwdtvu~WW   k           a    w_0XXu B wd       }cvLJCCLJYx IMbdpOLjc[rr ]]{ {}({) /(   /)|(1 /)) ][]  []][{|) 
@x m*wmmmkZ x 0kk  O0qaU   pX  <         vtQX000ddpp0zfc   *ka                  q[Ur  qb  o a   *c  M.UUCodQC1 *  w*Wl?UXXtJ1/-BWmb0YYJzunnrr  {             {[ 
@Mq     *kOxU   0   h wp   pZjq        *?jLZaamqMMphxr/]<-  BI-[ aBk p  J     kh bpppho 0       *cII)?QkxZqojJ      W0Jdqw*wmwqm* WWMWmqdbpm*MB){()}]!pbqqwaCZp 
@-;._-  ,qQj   h 0bdw       bUz         (CuuXOdwQadZx/;-_rvYhbc|b*d   aZ            o           Wxuul]ohddmbUf?>     mZna                  aop   !>> _UXjZOC tf 
@.  |?[1?MpJ    bYjX        qWW         tLLJnU00Oapa- qqw *w*mpd d               ZXX             )W ivOJxZXCbomn      *wd{|o              *mp ahp   i-  (qf  u  
@iI/11{{~ *o    dQpbCO                 ~xjZObpOX0kdJ>                                          q !  WUJJtLXLkJt>        mkv(vh                   k       BBX    
@liI]}]]>  p      pMBW       +</       vLYZQdwpdhkda<  poQQ0QO0ZZZ                                  _qYYxtbqLLU1    M    WwbC{/tQ    0a        w   kbw     MC   
@1!|))}}!      a  d           l{     . cYQbhmMBMhhpd} W               k        a                    1LzzxxkQo0Ji           mhLrvJQ bOjJab                  +J   
@!xx   *m   m     h        I +/I;    ;|{UOXoOapwM*kpQ}B                O        o               WYBBbojjXoJJOYJ<            W*bC  JY 0CxUk       M   MB    *mC  
@ vv                       I1|)       }rJOoaokkawwppdJ             U       J    o               WbM*hQtjttJY*at1>   -         Mmh      Cx0k        M       Mm   
@ ||-         m    p-        -((   _lnYZbbOQoaaakkdd*bhL           Y   baoohqwbda              m~*babbq0vt0UCLvv_               BMWwkopqdkUQhw      B  q    !h  
@!+c1              q-       !/}! - ;!nxLO0dbdhkkdwwpQZj<}!*         X   q       h               >koOadCCUUUn]v!<|~                  M*M W*wq  p             .q  
@m****            WM   B-(j]}]1!i >?{zaOdwakaoooddwmwbYv m                     OO              W0ppbbbpZLa0Cfc1u! l                        MMMM  d   w       Ma 
@                       /u[v}));ii;;(CbhdkkkkaUXXXQbhadb!              oQ                      ;kkMMwhOLZQkkUfL<//                              BB           Mw 
@                       +!rxUzvv<_+?vCjYdwkb*wddOQaQQoaaY.                X  QdmMi-i*p         OqqbXbdb0abkQJJxx}<!;                  ;                      B; 
@                        -([tt1ru]!lJQQwOOkbOOkk**kkwmkkhr              owwwMBB  pdaoa        <pmm*po0doOOJttuL{]j[<>   -           ,         l-  ,+    _      _
@                        +|cI]Qtr}1cYYvQkkB8ddhhbbQhbaabpd[        pMMBWq habkak             ?*WW*mqbdohOYkpMdZ}  vLj) +                                ;;  .;,-
@                       _!+|1[X0OJxjQZvOkhUobbbbdddkQQQhdbY|        hhkp      q              /dddkXLYYfchQmpbhdf ~{OJj|    -                    .       -       
@         ,              -11<!}vtJ})ttjkkkOhmmbbmwdkQZkkkbpdLIBMWm  w   d       a           ,1?BBmhXYYtJLYhhaLpptx[[jJr/v                      .                
@;          >    -   ,- ;<I1!?11)) *uZ1Ckkd*wqhhbbhaJLkkwmbbaU/;         o    ZYU           Ir~ qfkdoZkQbbq*pojLZjvl(vQrr                                    .  
@;       .  ?? , ;|(~> ; mmmmm     *uaYYdwQOdpkhhhhhhakdahqq**kQC1--                        --  /(+1r!uxXhX0QQXCv]0UvxY1                            ~,         _
@        ;.  ;  ->   wpw           m/zzzZQdaQhbbwwkbbkkdpqhhpqhhOr{(I                          -      ~~LXddJhX0YYCflcL!           _                 ;.   ;;   ,
@             !~_/]v m             +nfLf0QbkaQXXwwkhhhwwOoqqbkooQj/I1i   *mmwpwww                   pmI/rrd*])xv-!,-(|QJp  ,_                             .i  <<
@              1cfLL               /<IbaJJakhaOZZOhhhabbahhhaoQ0Of1/                                 b  jhaoL)iI  > q >!Bpw                          ,,~  ; ~->+
@-}/i!  -!_rpwJJttUf              ___ICUdakddd00ahddoobbQQppZOdkUn}1                                 k  xLbXxvc>}}t}B <- m~         ,,;                 ,    ,  
@[II|+_IuuzLtLXX00OO              (!!IcLbaJUahddqqMMQQkhooqqddZZn(1]!,                               k  ?ndhtvr) !}I>>,Bbd       _I}_ +                         
@uZUuxvx0YtLXXO0JJCC              _ l1OObkZOhhUUkhhkOO0QhhbbdkOOLI                              q        _Ju(cL]t1ll}]11BM   M0Z |?~       _       ,       iI!  
@xtxJL00LjnnLLtjLJOOi                looaoZOooooaaLLQabbhhQadddkt                                  ko    +(|CC]1rrC[!Ic1     B  O ;.              I_        ?+ -
@cucvvCLCC]]LLaoUULJ~              -kqJJOOaoaaOObdaaQQ00oobbdpXYL    baaah              pbhoaa  aqQQp     l{u1)}111r{+    )j< m Xxq  +--                        

hi this is reggie


If this snapshot is inappropriate, let us know!

Copyright © 2010- LiveMurals Interactive Pte Ltd. All rights reserved.