Prev  Next Ascii Version |  JPEG Version
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
0Z                                                                                                                                                              
 hQ                                                                                                                                                             
 QY                                                                                                                                                             
h                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
Y                                                                                                       j                                                       
U                                                                                                       f                                                       
                                                 zzx                                                    c                                                       
                                                xCYJ f                                                                                                          
                                   ttJYJQbqpqqq**MM*mmmpdahbaULfj                                                                                               
                                 LZabpm*mW~/[rvxrr[(!I}},MBWh Q0J                                                                                               
                              xCaw*WBM~|ntJYX0QokkhhaaQaoOJv8Bw  UYJx                                                                                           
                              fY     ~]nYXZZo0ohkkkkkkbkQaooL] WW*bYx                                                                                           
                            tXQkqW l]vtJOOooQahhkkhhqbkaaaaaoQOU waXt                                        Jt  fYU                                            
                            Uab B;l)]vCCX000QoQadhahhdaakoaahh0JWoCzv                unzjfttfCCCCCCLtf     fUOo  Y aZ                                           
                          XawMB;?]xxxLJYZZ00o00ZZQ00ooOoQQooahaQQXMhC             rjft              XXXXYJfY   kZ   kQ                                          
                       fYapm   _lrrrLLLCOO0000XXLUJCOYOJXCX0ahhbko]bOYn            c      OQOQhkkao       f    b     kJ                                         
                      fXdm     lr{ru[[{}rr/~ MWW***mwwmm**WWMrahhb0rhv             rt0nfh*MpBwM~<?_Bp   ZO      d     b  jZ0aQ                                  
                      fX      <1cc]]>    W*ww                 vohhOOBL              vkX zUop   ?- pQX     0t    b     kZ z    0                                 
                      f      ~/)}~*boQoooaahk                 *BLoooZ!t           chBB}L;k Qa *QZZXU       Qt    k     hO f   kh                                
                        Z    ?}}~*kOX                           +OohoXk          ch]/?uf*uBw  Wbh oqB|m    hL     k     kLx    kZ                               
                            ;/>MqoXCt                            !QQQUiZ      cZB[c(XLm i  ;M  !>BYLLj[q    aJ     d     kUnY   bZ                              
                     z       - wk                                 LQ0upU    rjd~u})?II     wpbm!{~fJtz]B    h             o z    h                              
                      tZ      *aUfx                                XOtpn  rzmM?z-           M  x]xXJxurrm    k             0x     o                             
                       LZ     w0j                                  vQth   uw  ]r  .;,,.. ~~    x]vOLjjxvB     d            h f    aJ                            
                       xCQ d doU}?|(]                  d*-}/|!i/I  ,ZI0  rk) |nl,, ,     ++  m.c}?xXJxxx{m            d     hUL    hJ                           
                        tX   kXf} +!)jZ0akbk             -          Y.Z  cmr ]x!.   ;    ?~, w cv/(JLjuxr~a                  oC     o                           
                         fCUOZu}_;,(Yabpq  wwm           mqp       mrMj cZ x ntl~ ,      {~    ]n1 [ULzzjn!a          ZXY    Y X     aY                         
                             J}I.,>z   ooah  b                     m_|k vp,z zn|,,       {~  m.?|u1xULcccc/m                          a                         
                          vtun;  .I[C                     WB}//);    1*CUl.|~zt1<_      .[~  m+v(JXLYLuurr[{m   JU                     h                        
                             n   ,l[                       )L? ?~    ~*Zhl ~_uL}i;      -z;  miXOQ0CJJjxu[]]<o                          0                       
                      n{)zJ  x   ;?nUodd*B[    b   0        W       q *kBl> ltLc|,;;~   ~x<   ,OBaohq;uuv1{/>*                          bU                      
                      n(jxn  x   -)t0   q ,        0                   m!//./CLx?i ~>;  !z~.  ,Om    b 1({1?IB                           Q                      
                      x1   n]x   .IxUXXZQakbbho                       m0 [? |LCn}?,_|   ?v;~  -Yvb    kb /}?iip                          d                      
                      x]vC  nu_  .!n                                  wnCmq.|zCnr?,<(;  ?x>>  ;XzB      d //<<w                          dY                     
                       x[unJ f<   _[                                  b un0-Inttn|;+)~  [ji/  ?YLL;      kw_)<w                          dQ                     
                        n } Uz    +]            Z f                  wQ  noiIjtjt{-?1~  ]n~?  |YZYum      hm+}q                           a                     
                         n {[z[  _l}           Yjrj                  qt  ukl{Lzut]~<r~  vr?1  1ULLLU;  Q   aooo                           d                     
                         x 1i?u   l [         0  UX   d             mZv  upl|CffYv~?c_  n1|r  1UCtLJLB                                    q                     
                          x{.1u( _ I{x         Qkpbkkq              *C   n IvZzuUz??v+ -1]cj  nXtLUOJL]w                                  q                     
                           ui1 x -  (n                              mt   x ?rQczZz?lr?;;ncnz  xXZCCZLf1>a                                 q                     
                            zx n}.<I1rf                             q    t |CZrzZt]|f(_~nrxf  xOUJQQYfcnub                                q                     
                                u ~! ]x                            Wb   nC~|UO]n0Cv|f( i]|tz  LQXUX0YfuzzM                                q                     
                                 u i {  t      Qdqqw**    -~I      *L   nO+r0X{z00z|z[>1_!Lu  CZOOohXULJULrWph                            q                     
     COO0OZZ                     j( l{        dq                  Wdx   xo!r0X1zo0C]nr?{~?Ux  OOQQokoXJXUUuc!Mp                           w                     
   faWBBBB-B;<_<>l?|?}{{|||?Ii__+BWJi|]       oQQoaak             wf    CM?nQOrtaQZxfr>?((O( ,OQOOoOoOJJUUtn|i>lwk                        *Q                    
  jJp     ~-+i<!//)){r]r{rrrrr{(?l;Wr                              dkhhak |0hQ[Jaa0zL[?|)I01 .Ujxr[nr]rrLYUJ]iiim                          b                    
 fXd           ; ~++!~iil??l m +??~M0_|                         ??}r]][}+ {oaZ]tokOtfc1nv{o? <U *qdbdddddrOOXOYuw    OZXZa                 ma                   
 Ch        ,;_>___;~  ;.,, wfwi    Bb i}                        [Q//]]]1+ raoZ*nhh0XLr}nrxoI ?X         a XJYZxB         Y                  p                   
Cow   .-._;<<!_l1?l_ !??ii.k}pcz|I Wk i 1[j                  ;l (pC[vvv?  .CQL*nQaQQf((zrL0_ |C          QpdbaQOXUJJC     CZ                 d                  
Ub    ~+~~_>?!??I))-_|??+iWfhMfYn}Ma[,i   cf                ~<< /pYvzYJtfr *m* *.La0f|(xcLQ- ?CW          XZZXY            C                 w0                 
Qp  ..;~+>!!ii?((()_il;B0rLWB poO00U[<<|   vf  aaabpw*W .iii,  ,vbUXvtJtxxvrjLx]!rr **  <uU  ]LM                            LO                q                 
 Qa    ,,-~~>l?|((/+;~*fUta *bQ    Xf1<?    xC           <<    <COXXjCJtnjnnxxu{/}r}.   < W                                                    b                
LUXZ0paCLLCJYad0ak0ObqdkZko w       OU/ )     CZ        -     -cQQ00fLJtjjjvnnrrr[??<I<;   !  B                                                 d               
}|>_~,   ~>-.,|ftowm*   a  p         O[ /     L               IjOQk0JYLftnxvrrrvnc}/I/??< 1< I+Wmk                                              w               
;.    <u{jOLufJ  LYQh   w m  WWmbh   QU{?}zJJ L               rCQkaJULLtuurujnrvvv[r]1[)?r[/>[!<<BBWq                                            w              
     +)nJr0dQY Z0Qa  a                Ou ]j  YU              lvZdwOLJJtxfxnnrrvvurr{[[{1)v})]r!!iIi  Wk                                           d             
 .+)cv[}}Y O*Wwk p**Ww a    .Mhk   p   Xfzt  oQ             +)Jdp0XXXtnjnnvvvvnrttcc[r]]vr[[]r|{))I )n~<Mk                                         d            
?>[ (nCCv[ Xp  m      * d    B d        XC                  IxkdkJLOUjjnnnvvvvrrLtrvncr[xvr[rr1r[})ivf!1_Bb                                        w            
{)}cjtXpph L0p  MW      M   !!M         oQ                ixQkd0xvJQLtttxxnjvvc}LCc[cc]xfvu]Ytrvru1rZxrrvC{Bo                                       w           
I}vfX0O  qk  a              >>B                           zLokQtvxJQCxjLxxuxfvvrLLxxr]]Lfvc[JCuuxv{UQxnnLt1!M                                       mk          
czU0hdw   *w           ->>   ?(                         MUkkQZzfruQYffjvvvxxxxvrZZtj[[vYjjvrhYnnf[tkXtnJLxr))~Mh                                     mh         
ZZYb          p        _+i!   c  B                      WUqqOtLCvLZfxxtncjjnnnnn0XtnncxUxfrrQXffzuYd0tnXjnr}r{}<q                                     q         
J0k0dM      W     ,    <)>l(i >U( Bm                   pBbqdCtZLnOOtvxfvnnxvvxnnQZtjnnUUfx]]ahYLZb0pCjzYLvr{rfur[/q                                    d        
Y  p p     ~      ,>   i()|1)I [Xu .                   qY*qofL0ftoCvxCzrurxvvvvxaJtjnjOXtnu]ooLfakbattCZn[r{rfvrr(~h                                   m        
    *        ~   ~;~,+  rr?})}r~vhL)[                hqZW*oQObZxXOjvLLxxnnxvvvrfYYtnv0QJLLxrow0X*ohOttOt[{[njnJtnc)>d                                   w       
              -  _++;)  [n}})]z?IOozvz               hmpWmQJodCt0ZxxJJuujjxvvxcUoXtnzQQLttLraqZo*ooJLLYurrtYtnJLjr?)!d                                  *       
           l~<<i~i(l>)( }Jn{1rzr]iJbZ)}cB           b*[p*qahmQJaOjjLULzrjtzzxvvXhOLxjQYCLCCvaqQ*bbQXC0ttU0OCjtLLurjvvr1Bma                               w      

Hello World!


If this snapshot is inappropriate, let us know!

Copyright © 2010- LiveMurals Interactive Pte Ltd. All rights reserved.